ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം: അറിയേണ്ടതെല്ലാം (2023)

Indian Customs Declaration Form

This post is also available in: English

ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്ന യാത്രക്കാർ സാധാരണ അനുവദിക്കപ്പട്ടത്തിൽ കൂടുതലോ, നിയന്ത്രിതമായതോ ആയ സാധനങ്ങളോ, പണമോ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം (Indian Customs Declaration Form) പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

ഈ ലളിതമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്ര സുഗമവും ആയാസരഹിതവും ആക്കുവാനാകും.

എന്താണ് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം?

രാജ്യത്തിന്റെ കസ്റ്റംസ് പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, യാത്രക്കാർ ഒരു കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

യാത്രക്കാരെയും അവർ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകാൻ ഈ ഫോം സഹായിക്കും.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം നിർബന്ധമാണോ?

2016 മുതൽ, ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ അലവൻസിനേക്കാൾ അധികമായോ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതോ, നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന യാത്രക്കാർ മാത്രം കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം സമർപ്പിച്ചാൽ മതി..

നേരത്തെ disembarkation card എന്ന പേരിൽ ഇത് എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും നിർബന്ധമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എങ്ങനെ ലഭിക്കും

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിനായി ക്യാബിൻ ക്രൂവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

ആവശ്യമെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ മിക്ക എയർലൈനുകൾക്കും ഫോമിന്റെ പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിന് മുമ്പായി ലഭിക്കും.

ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ലിമിറ്റിനു മുകളിൽ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ, കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗേജിന്റെ ശരിയായ ഡിക്ലറേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് റെഡ് ചാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിന്റെ ഉള്ളടക്കം

കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

 1. യാത്രക്കാരന്റെ പേര്
 2. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ
 3. പൗരത്വം
 4. എത്തിച്ചേരുന്ന തീയതി
 5. ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ.
 6. ബാഗേജുകളുടെ എണ്ണം (ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ഉൾപ്പെടെ)
 7. വരുന്ന രാജ്യം
 8. കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങൾ
 9. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന തീരുവയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ആകെ മൂല്യം (രൂപ)
 10. നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? (ദയവായി അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക

  Prohibited Articles

  • സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ (സൗജന്യ അലവൻസിന് മുകളിൽ)
  • സ്വർണ്ണ ബുള്ളിയൻ
  • മാംസം, മാംസം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ / മത്സ്യം / കോഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
  • വിത്തുകൾ / ചെടികൾ / വിത്തുകൾ / പഴങ്ങൾ / പൂക്കൾ / മറ്റ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ
  • സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ
  • 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസി
  • 5,000 യുഎസ് ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂല്യം ഉള്ള വിദേശ കറൻസി നോട്ടുകൾ
  • 10,000 യുഎസ് ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ മൊത്തം മൂല്യം ഉള്ള വിദേശനാണ്യം (കറൻസി ഉൾപ്പടെ)

   മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ‘അതെ’ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ റെഡ് ചാനൽ കൗണ്ടറിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ അറിയിക്കണം.

   ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം സാമ്പിൾ

   CBIC ട്രാവലേഴ്സ് ഗൈഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പുതിയ മാതൃകാ ഫോം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

   Indian Customs Declaration Form Sample Page 1
   Indian Customs Declaration Form Sample (Page 1)
   Indian Customs Declaration Form Sample Page 2
   Indian Customs Declaration Form Sample (Page 2)

   ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ PDF ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

   ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം

   ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഫോമിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുക. നിരോധിത ചരക്കുകളെക്കുറിച്ചും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ അലവൻസുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

   ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര കൃത്യവും വിശദവുമായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം തെറ്റായതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് കാലതാമസമോ മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കും. ഡ്യൂട്ടി അടക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്നി യമപരമായ കുറ്റമാണ്.

   അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കറൻസി കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്ദർശകർ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

   കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എന്തുചെയ്യണം

   എയർപോർട്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ റെഡ് ചാനലിലൂടെ പോകുക. പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഫോം നൽകുക, അവർ ഫോം സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകും. ഡ്യൂട്ടി അടയ്‌ക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാം.

   എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിക്ലറേഷൻ കൃത്യമായി ചെയ്‌താൽ, കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് എളുപ്പമാകും.

   രാജ്യത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ ഈ ഫോം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഫോം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പകരം പകർപ്പുകൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

   ATITHI മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി കസ്റ്റംസ്

   ഡ്യൂട്ടി അടക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അതിഥി മൊബൈൽ ആപ്പ് (ATITHI mobile app) ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീരുവയുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും കറൻസിയുടെയും ഡിക്ലറേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം.

   അടുത്തതായി വായിക്കാം: അതിഥി മൊബൈൽ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് (ATITHI Mobile App)


   പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


   ഇന്ത്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ റെഡ്, ഗ്രീൻ ചാനലുകൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

   എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യത്തിനായി രണ്ട്-ചാനൽ സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഡ്യൂട്ടി അടക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത യാത്രക്കാർക്കുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ചാനൽ. ഡ്യൂട്ടി അടക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുള്ള യാത്രക്കാർക്കുള്ളതാണ് റെഡ് ചാനൽ.

   കറൻസി ഡിക്ലറേഷനായി എനിക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഉപയോഗിക്കാമോ?

   നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള വിദേശ വിനിമയം/കറൻസി ഡിക്ലയർ ചെയ്യാൻ കറൻസി ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം (Currency Declaration Form) ഉപയോഗിക്കണം

   ക്രൂ മെംബേർസ് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

   തീർച്ചയായും, ഡ്യൂട്ടി അടക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾക്ക് ക്രൂ മെംബേർസ് കസ്റ്റംസ് അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ ഡിക്ലറേഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്.


   You May Also Like

   Copyright © NRIGuides.com – Full or partial reproduction of this article in any language is prohibited.

   Source: Central Board of Indirect Taxes and Customs


   Share This With Someone Who Needs It
   Leave a Comment

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   error: Content is protected !!
   Scroll to Top